Informationsmøder for forældre til nye klubbørn. Højbo 8/6 kl. 17.00 Bakke og Åskolen 10/6 kl. 17.00

12/05/2021

Tirsdag den 8.juni kl. 17.00 holder vi coronavenlig informationsmøde for forældre til 3 klasses børn på Højboskolen, og torsdag den 10.juni kl. 17.00 er det for Bakkeskolen og Åskolen.
Der bliver mulighed for at hilse på personalet, få lidt information om det at gå i klub og få en rundvisning i klubben.
For at vi kan overholde forsamlingsloftet, beder vi om at kun en person fra hver familie kommer.

Jeres børn kommer på besøg i klubben, sammen med deres klasse.Genåbning

06/05/2021

I forbindelse med genåbning skal alle børn nu tilbage i skolerne hver dag. Da der stadigvæk er visse retningslinjer vi skal forholde os til, og da vi ikke længere kan råde over hallerne, bliver vi i klubben nødt til at dele tilbuddet op.
I lige uger er der åbent i dagtimerne for alle 4 klasser og alle 5 klasser, i ulige uger er der åbent i dagtimerne for alle 4 klasser, alle 6 klasser og alle 7 klasser. Hvis eller når retningslinjerne bliver lempet, ændre vi naturligvis også på vores åbning.
Fra uge 20 begynder vi at holde åbent om aftenen tirsdag og onsdag til kl. 21.00. Tirsdage blive hver gang for 6 og 7 klasser og onsdage bliver hver gang for 5 klasser. Aften åbent for 4 klasserne kommer senere.
Ved hver aftenåbning bliver der mulighed for at købe lidt mad, så man ikke behøver at gå hjem for at spise hvis man allerede er i klub om eftermiddagen.

Vær opmærksom på at klubben er lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, fredag den 14.maj.

Husk vi er her, hvis I skulle have brug for en snak vedrørende jeres barn, eller hvis I har noget i gerne vil have vendt.Nyt tilbud til jeres barn

20/01/2021

Inspireret af en pædagog fra tv, vil vi nu også tilbyde at komme og gå en tur med jeres barn og evt. en kammerat. Det kunne også bare være for at få en lille sludre.

Alle som har lyst til at benytte sig af dette tilbud skal ringe til klubben og aftale tid og mødested.Mobilfri klub hver dag mellem kl. 14.30 og 16.00

24/11/2020

Fra 1. december ville vi i juniorklubben indføre nogle nye ”mobil/tablets rammer”.
Igennem det sidste stykke tid, har vi observeret et massivt mobilforbrug, hos en stor del af vores medlemmer, særligt 4. og 6. klasserne. De nye rammer, er et forsøg på, at aktivere nogle af disse børn/unge til, at fortage sig andet end at spille på deres mobiler og tablets.
Vi ved udmærket, at mobiltelefonen er det moderne legetøj, og at den fylder rigtig meget hos børn/unge. Vi forsøger, at inddrage mobiltelefonen i vores aktiviteter, når vi vurdere, at der er et pædagogiske grundlag for det. Samtidig ønsker vi også, at præsentere børnene/ de unge for et bredt udvalg af aktiviteter, men vi har svært ved at fange bestemte børn/ unges opmærksom, så længe mobiltelefonen er til rådighed. Til gengæld har vi fået mange positive tilbagemeldinger, fra børn/unge, som har været glade for den mobilfri onsdag, som vi har praktiseret de sidste par uger. Ligeledes har vi også observeret, at mobiltelefonens fravær har åbnet øjnene hos nogle af børnene/ de unge, som nu bevæger sig rundt i klubben og bruge nogle af de mange muligheder, som vi tilbyder.
Vi håber, at I ville bakke op om de nye tiltag, og at I ville tage en snak med jeres børn/ unge, hvis der er behov for det.Der er startet et nyt tilbud til unge pårørende til psykiske syge:

17/11/2020

“Bedre Psykiatri har udviklet ungeuniverset ”En Som Mig”, der henvender sig til unge mellem 12 – 17 år, som har søskende eller forældre med psykisk sygdom.
Vi tilbyder chatrådgivning alle tirsdage og onsdage mellem 18.00 – 21.00. www.ensommig.net

Rådgivningen betjenes af fagprofessionelle.
Den unge kan naturligvis henvende sig med alle de problemer, følelser og dilemmaer, som pårørenderollen har.”Ungdomsklubben er åben

20/10/2020

Vi har igen åben i ungdomsklubben hver mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 18.00-21.30, for alle 14-18 årige i Hørning. Der vil hver gang være mulighed for at købe sodavand, toast og slik.
Ud over det, har vi fra på fredag den 23/10, og så hver fredag frem til jul valgt at holde vores ungdomsklub åben for 8 klasserne på Bakkeskolen, og 8 klasserne på Højboskolen. Der er åbent fra kl. 18.00-21.30, og der vil også her være mulighed for at købe sodavand, toast og lidt slik.
Fredag tillader vi os at lukke kl. 20.00, hvis der ikke er kommet nogen.
Alle dag er det i “Hullet” vores lokaler under Højboskolen, vi har åbent.
Husk at jo mere de unge mennesker engagere sig og kommer med forslag til aktiviteter og ture, jo mere kan vi som personale hjælpe med at få tingende til at ske. Det kan f. eks være ture ud af huset om aftenen til bio, cokart, Rush, DGI, Tivoli, men også ture i weekend og ferier her i landet eller til udlandet.
Generelt i denne coronatid

12/08/2020

Vi opfordrer til at børnene går direkte fra skole i klubben, altså at de ikke går hjem inden de går i klub.

Så vidt det er muligt skal børnene selv gå hjem fra klubben, hvis der er behov for at hente sit barn, vil vi gerne have at I forældre ikke kommer ind i klubben, men aftaler et tidspunkt hvor I kan mødes med jeres barn ved parkeringspladsen.

God hygiejne Sundhedsmyndighederne har udstukket nogle klare retningslinjer i forhold til god hygiejne.
Legetøj/spil/bolde o. lign. remedier skal rengøres ofte, og ting som ikke kan rengøres, gemmer vi væk.
Børnene skal vaske hænder tit. Det første man skal gøre, når man kommer til klubben er at vaske hænder.
Vi håber, at I har haft en snak med Jeres børn omkring god håndhygiejne.

Vi har mødt stor forståelse og opbakning fra jer forældre her under corona-situationen, og vi håber for fortsat forståelse for den noget anderledes måde at drive klub på.
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på mail: anette.nissen@skanderborg.dk.Gode relationer er afgørende for vores børns trivsel

02/01/2020

Et utraditionelt samarbejde mellem skoler, institutioner og frivillige foreninger skal gøre det bedre at være barn og ung i Hørning. To store workshops har skabt et uvurderligt netværk på tværs af fag og sektorer, som skal løfte undervisningen og give en bedre udnyttelse af de lokale faciliteter.

Det kræver en hel landsby at opdrage et barn. Sådan lyder et gammelt mundhed, og det har aktører på børn- og unge-området i Hørning ladet sig inspirere af.

De har dannet samarbejdet Distrikt Hørning, som skal bygge bro mellem skoler/institutioner og foreninger og derved styrke børn og unges trivsel.

I løbet af det sidste år har de afholdt to store workshops, hvor 30-40 repræsentanter fra de kommunale tilbud og det lokale foreningsliv har fået ansigt på hinanden og udvekslet ideer og erfaringer.

Et særligt forum

Det er ikke noget nyt i Danmark, at foreninger og kommunale tilbud arbejder sammen, men det særlige i Hørnings tilfælde er bredden på samarbejdet. Det er ikke bare fodboldklubben og skolen, der har stukket hovederne sammen. Nej, her er det hele 16 aktører på tværs af traditionelle grænser, der arbejder sammen.

En af de aktører, der repræsenterer foreningslivet, er FDF Hørning. Peter Jeppesen er aktiv i den lokale afdeling og centerchef i FDF Danmark, og han siger om tiltaget i Hørning:

- Jeg kommer meget rundt landet via mit arbejde i FDF, og jeg er aldrig stødt på sådan et initiativ, hvor alle aktører er med. Det er fantastisk, at vi nu har et forum for alle, der arbejder med børn og unge lokalt, siger Peter Jeppesen.

Gode relationer er afgørende

Distrikt Hørning har givet et stærkt lokalt netværk, og det gør en konkret forskel i arbejdet med børn og unge.

- Gode relationer giver mange gevinster. Man kan sætte ansigt på, hvem der er kontaktperson inden for de forskellige fritidsinteresser og skoletilbud, og det gør det nemmere lige at ringe og bruge hinandens ressourcer og faciliteter, siger Peter Jeppesen og giver et par eksempler:

- Skolen kan for eksempel kontakte badmintonklubben og få en træner ud i en idrætstime til at hjælpe med at træne badminton. Eller det kan være en børnehave, der kontakter os i FDF for at få en ud for at give et indblik i udendørsliv. Der er så mange muligheder, og det brede samarbejde rummer store perspektiver for Hørning, siger Peter Jeppesen.

Vi står sammen

De to workshops, som Distrikt Hørning har afholdt, har desuden mundet ud i en fælles plakat, som er hængt op rundt omkring i byen. Plakaten viser fire principper, som de mange aktører er enige om at arbejde efter:

  1. Alle voksne har ansvar for børns trivsel
  2. Alle børn skal have en voksen, de har tillid til
  3. Alle forældre skal vide, hvordan de kan og skal bidrage
  4. Alle børn skal opleve af have en ven

- Plakaten er et udtryk for, at vi står sammen om det her. Vi har haft en bred proces, hvor alle parter har bidraget. Det er altså ikke bare noget ”kommunen” har fundet på, og det er med til at give ejerskab og gøre samarbejdet langtidsholdbart, siger Knud Stage, leder af Ungdomsskolen i Skanderborg, som også har deltaget i arbejdet.

Distrikt Hørning arbejder på at arrangere nye, fælles workshops i 2020.

Fakta

Distrikt Hørning er et samarbejde mellem skoler, institutioner og foreninger i Hørning.

Aktørerne er: Hørning IF (fodbold, badminton, bordtennis, svømning, puls, floorball, futsal, basketball og dart), Hørning Tennis, Hørning Puls, Hørning Sogn, Tværkulturel Ungdomsforening, Hørning bibliotek, DDS, FDF, lokalpolitiet, Natteravnene, Åskolen, Produktionsskolen, Hørninghallerne, Dansk flygtningehjælp, Røde Kors, Hørning hjælper flygtninge, Dagplejen i Hørning, Hørning Dagtilbud, Hørning junior- og ungdomsklub, Skanderborg Ungdomsskole, Højboskolen, Hørningskolen, BakkeskolenVi tager den lige en gang til.

12/11/2019

Ved alle vores arrangementer og ture gælder det at man betaler ved tilmelding, og at tilmeldingen er bindende. Det er fordi at vi skal have bestilt, transport, opholdssted, mad og hvad der ellers kan være i god tid, og når vi først har bestilt, så kommer vi også til at betale.

Man kan IKKE tilmelde sig via mobilePay , eller e mail.
Man skal ALTID altid , enten ringe eller komme personligt og spørger  om der er flere pladser inden man sender pengene.

Man skal være opmærksom på, at der kan være en sidste tilmeldings frist, men det kan også være en aktivitet hvor der er max begrænsning på, og så kan man ikke være sikker på at der er flere pladser.

I forhold til vores sidste tilmeldings frist, så står vi altid  fast på denne, det er vi nødt til, både af hensyn til indkøb men også af hensyn til hvor meget personale der skal på.Information om oplysningspligten

29/09/2014
”I henhold til persondataloven vil vi informere om, at klubben registrerer oplysninger om jer og jeres barn elektronisk til administrativ, kommunikationsmæssig og pædagogisk brug.
I kan altid søge aktindsigt i de registrerede informationer, hvis I ønsker det.”
  • Få bragt nyheder direkte til din mail

    Indtast din mail:


    Tilmelder du dig denne service, vil du automatisk modtag en mail, så snart der sker noget nyt her på siden.