Nye børn som starter i klubben efter sommerferien.

26/05/2020

Jeg håber at vi får mulighed for at holde et informationsmøde for forældre og  3 klasses børn, som starter i klubben efter sommerferien. Som forsamlingsforbuddet ser ud nu, lader det sig ikke gøre, men hvis der bliver åbnet op for stører forsamlinger, bliver der mulighed for det.
Jeg krydser finger for at vi kan nå det inden sommerferien, men ellers finder vi nogle løsninger efter sommerferien, således at I som forældre får mulighed for at se klubben og få informationerne om dagligdagen og andet.

Jeg vil melde ud her og på Aula, når vi er blevet klogere.Vi har personaledag fredag den 19.juni, og klubben er derfor lukket denne dag.

25/05/2020


6 klasses turen i juni aflyses og storekage dag udsættes.

25/05/2020

Den planlagte 6 klasses tur i juni måned, er vi på grund af corona nødt til at aflyse. Men turen til Rønbjerg i september, holder vi fast i.
Den planlagte storekage dag den 19. juni, udsættes til efter sommerferien.Aftenåbning.

20/05/2020

Mandag den 25.maj og torsdag den 28.maj har vi åben i ungdomsklubben om aftenen for 6 klasser, der er meldt ind i juniorklubben og alle 7 klasser både indmeldte og ikke indmeldte. Vi åbner kl. 17.00 og  mandag er der mulighed for at købe pizza, pølsehorn og andre ting. Torsdag kan man komme og spise aftensmad som pædagogerne laver, hvis man tilmelder sig senest onsdag.
Vi skal være udenfor og vi overholder selvfølgelig retningslinjerne om afstand og hygiejne.Aktiviteter uge 22

20/05/2020

Mandag: Mulighed for at have nerf guns kamp. Aktiviteter på multibanen. Cirkusaktiviteter. Kreative borde udenfor. Åben om aftenen for 6 og 7 klasser fra kl. 17.00

Tirsdag: Bål med tomatsuppe som er gratis. Aktiviteter på multibanen. Cirkusaktiviteter. Kreative borde udenfor.

Onsdag: Vi tager på hyggelig gåtur på Hørningstien og medbringer te og kiks. Aktiviteter på multibanen. Cirkusaktiviteter. Kreative borde udenfor.

Torsdag: Laserkamp med nerf guns i skoven. Aktiviteter på multibanen. Cirkusaktiviteter. Kreative borde udenfor.  Åben om aftenen for 6 og 7 klasser fra kl. 17.00, hvis du skal spise med så tilmeld dig senest onsdag.

Fredag: Mulighed for at købe en eller anden form for grillmad. Aktiviteter på multibanen. Cirkusaktiviteter. Kreative borde udenfor.Det går godt.

20/05/2020

Heldigvis kommer der flere og flere børn i klubben, og det er rigtig dejligt at se alle sammen igen. Vi er stadigvæk meget påpasselige med at få børnene til at vaske hænder efter hvert “skift” de gør, vi vasker vores ting af efter hver gang det har været brugt, og når vi sælger toast, pizza og andre ting, er det stadig 100 % voksenstyret.
Børnene er selv gode til det med håndvask og afstand, så trods lidt vanskeligere forhold, synes jeg vi har styr på det. Vi ser gerne at børnene selv har håndcreme med, som kan bruges efter håndvask.
Vi opfordrer stadig til at børnene går direkte fra skole i klubben, altså at de ikke går hjem inden de går i klub.

Så vidt det er muligt skal børnene selv gå hjem fra klubben, hvis der er behov for at hente sit barn, vil vi gerne have at I forældre ikke kommer ind i klubben, men aftaler et tidspunkt hvor I kan mødes med jeres barn ved parkeringspladsen.

God hygiejne Sundhedsmyndighederne har udstukket nogle klare retningslinjer i forhold til god hygiejne.
Legetøj/spil/bolde o. lign. remedier skal rengøres ofte, og ting som ikke kan rengøres, gemmer vi væk.
Børnene skal vaske hænder tit. Det første man skal gøre, når man kommer til klubben er at vaske hænder.
Børnene har klassevis fået tildelt et omklædningsrum i Hørning Idræts Center, dette bruges som garderobe, toilet og håndvask Vi håber, at I har haft en snak med Jeres børn omkring god håndhygiejne.

Udeliv Det er et krav fra Regeringen og sundhedsmyndighederne, at så meget af dagen som muligt kommer til at foregå udendørs. Vi har fået laser nerf guns som vi både benytter på arealet omkring klubben, men sommetider går vi også ned i skoven og har kamp. Vi har taget vores cirkusting udenfor, vi laver forskellige aktiviteter på vores multibane, tage på hyggelige gåtur på Hørning stien, griller, og har borde med forskellige kreative ting. Selvom vi godt kan finde på at gå ind og se en film hvis det regner, så husk at børnene skal have tøj på og med til principielt at kunne være ude en hel dag. Husk skiftetøj, regntøj og solcreme etc. på de dage, hvor der kan være behov for det.

Tøv ikke med at kontakte os/mig Vi har mødt stor forståelse og opbakning fra jer forældre her under corona-situationen, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer.
Hvis I har spørgsmål til genåbningen, er I meget velkomne til at kontakte mig på mail: anette.nissen@skanderborg.dk.Sidste nyt

11/05/2020

Her i Hørning junior- og ungdomsklub kan vi næsten ikke få armene ned. Det forslag der fra klubberne er sendt til Børne- og Undervisningsudvalget, om at få lov til at beholde 7 klasserne i klubben, og som lyder sådan her:
“Forældrebetalingen fastsættes til 400 kr. pr. måned i 11 måneder. Der ydes ikke søskenderabat”,

blev i sidste uge foreløbigt godkendt i udvalget, og er sendt til videre godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Så alt tyder på, at vi efter sommerferien forsat kan tilbyde 7 klasserne at gå i klub, hvilket betyder at de børn der går i 6 klasse nu, uændret kan fortsætte i klub efter sommerferien, blot til en billigere pris.
En af grundene til at prisen kan sættes til 400 kr., er at vi i forvejen får tildeling til 7 klasserne igennem vores aftentildeling.

Dermed blive den tur, vi har annonceret i vores 6 klasses projekt, til noget. Faktisk tror jeg at vi laver en weekendtur for ALLE indmeldte 7 klasser efter sommerferien.

Klubbernes aftentildelingen har også været på udvalgsmøde i Børne- og undervisnings udvalget, og her ser det ud til, at alt ungdomsklub aktivitet i Hørning, skal varetages af Hørning junior- og ungdomsklub alene. Det vil siger at vi fremover får en større tildeling, og at vi skal holde åben flere aftener om ugen i vores ungdomsklub. Også dette forslag er sendt videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, så mere information følgere senere.

I skrivende stund venter vi på retningslinjerne, i forhold til at de større klasser skal starte i skole, men vi glæder os allerede nu til at se vores 6 og 7 klasser i klub igen, fra mandag den 18/5.
Vi har nu været i gang i 3½ uge, med de mindste klasser, og vi synes selv at det går helt godt, der kommer flere og flere børn for hver dag, og vi vasker af, spritter af, og vasker hænder i et væk, og endnu har vi ikke haft nogen syge.Budgetaftalen 2020-2023

20/01/2020

Som tidligere skrevet ud til Jer, er det blevet bestemt at klubberne i Skanderborg kommune kun skal være for 4-6 klasses børn. Derfor bliver vores nuværende 6 klasses børn automatisk meldt ud af klubben når vi kommer til sommerferien.
Vi, alle klubber i Kommunen, som pt har 7 klasses børn indmeldt, mener at der stadig kan være et behov for at gå i klub selvom man går i 7 klasse, derfor forsøger vi i samarbejde med fagsekretariatet , at finde en løsning så det kan lade sig gøre forsat at gå i klub også i 7 klasse.
Hele problematikken skal behandles på udvalgsmøde her i første kvartal 2020. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke give Jer yderlige oplysninger. Men lige så snart at vi ved noget nyt herom, får i besked om dette.

 Gode relationer er afgørende for vores børns trivsel

02/01/2020

Et utraditionelt samarbejde mellem skoler, institutioner og frivillige foreninger skal gøre det bedre at være barn og ung i Hørning. To store workshops har skabt et uvurderligt netværk på tværs af fag og sektorer, som skal løfte undervisningen og give en bedre udnyttelse af de lokale faciliteter.

Det kræver en hel landsby at opdrage et barn. Sådan lyder et gammelt mundhed, og det har aktører på børn- og unge-området i Hørning ladet sig inspirere af.

De har dannet samarbejdet Distrikt Hørning, som skal bygge bro mellem skoler/institutioner og foreninger og derved styrke børn og unges trivsel.

I løbet af det sidste år har de afholdt to store workshops, hvor 30-40 repræsentanter fra de kommunale tilbud og det lokale foreningsliv har fået ansigt på hinanden og udvekslet ideer og erfaringer.

Et særligt forum

Det er ikke noget nyt i Danmark, at foreninger og kommunale tilbud arbejder sammen, men det særlige i Hørnings tilfælde er bredden på samarbejdet. Det er ikke bare fodboldklubben og skolen, der har stukket hovederne sammen. Nej, her er det hele 16 aktører på tværs af traditionelle grænser, der arbejder sammen.

En af de aktører, der repræsenterer foreningslivet, er FDF Hørning. Peter Jeppesen er aktiv i den lokale afdeling og centerchef i FDF Danmark, og han siger om tiltaget i Hørning:

- Jeg kommer meget rundt landet via mit arbejde i FDF, og jeg er aldrig stødt på sådan et initiativ, hvor alle aktører er med. Det er fantastisk, at vi nu har et forum for alle, der arbejder med børn og unge lokalt, siger Peter Jeppesen.

Gode relationer er afgørende

Distrikt Hørning har givet et stærkt lokalt netværk, og det gør en konkret forskel i arbejdet med børn og unge.

- Gode relationer giver mange gevinster. Man kan sætte ansigt på, hvem der er kontaktperson inden for de forskellige fritidsinteresser og skoletilbud, og det gør det nemmere lige at ringe og bruge hinandens ressourcer og faciliteter, siger Peter Jeppesen og giver et par eksempler:

- Skolen kan for eksempel kontakte badmintonklubben og få en træner ud i en idrætstime til at hjælpe med at træne badminton. Eller det kan være en børnehave, der kontakter os i FDF for at få en ud for at give et indblik i udendørsliv. Der er så mange muligheder, og det brede samarbejde rummer store perspektiver for Hørning, siger Peter Jeppesen.

Vi står sammen

De to workshops, som Distrikt Hørning har afholdt, har desuden mundet ud i en fælles plakat, som er hængt op rundt omkring i byen. Plakaten viser fire principper, som de mange aktører er enige om at arbejde efter:

  1. Alle voksne har ansvar for børns trivsel
  2. Alle børn skal have en voksen, de har tillid til
  3. Alle forældre skal vide, hvordan de kan og skal bidrage
  4. Alle børn skal opleve af have en ven

- Plakaten er et udtryk for, at vi står sammen om det her. Vi har haft en bred proces, hvor alle parter har bidraget. Det er altså ikke bare noget ”kommunen” har fundet på, og det er med til at give ejerskab og gøre samarbejdet langtidsholdbart, siger Knud Stage, leder af Ungdomsskolen i Skanderborg, som også har deltaget i arbejdet.

Distrikt Hørning arbejder på at arrangere nye, fælles workshops i 2020.

Fakta

Distrikt Hørning er et samarbejde mellem skoler, institutioner og foreninger i Hørning.

Aktørerne er: Hørning IF (fodbold, badminton, bordtennis, svømning, puls, floorball, futsal, basketball og dart), Hørning Tennis, Hørning Puls, Hørning Sogn, Tværkulturel Ungdomsforening, Hørning bibliotek, DDS, FDF, lokalpolitiet, Natteravnene, Åskolen, Produktionsskolen, Hørninghallerne, Dansk flygtningehjælp, Røde Kors, Hørning hjælper flygtninge, Dagplejen i Hørning, Hørning Dagtilbud, Hørning junior- og ungdomsklub, Skanderborg Ungdomsskole, Højboskolen, Hørningskolen, BakkeskolenVi tager den lige en gang til.

12/11/2019

Ved alle vores arrangementer og ture gælder det at man betaler ved tilmelding, og at tilmeldingen er bindende. Det er fordi at vi skal have bestilt, transport, opholdssted, mad og hvad der ellers kan være i god tid, og når vi først har bestilt, så kommer vi også til at betale.

Man kan IKKE tilmelde sig via mobilePay , eller e mail.
Man skal ALTID altid , enten ringe eller komme personligt og spørger  om der er flere pladser inden man sender pengene.

Man skal være opmærksom på, at der kan være en sidste tilmeldings frist, men det kan også være en aktivitet hvor der er max begrænsning på, og så kan man ikke være sikker på at der er flere pladser.

I forhold til vores sidste tilmeldings frist, så står vi altid  fast på denne, det er vi nødt til, både af hensyn til indkøb men også af hensyn til hvor meget personale der skal på.

  • Få bragt nyheder direkte til din mail

    Indtast din mail:


    Tilmelder du dig denne service, vil du automatisk modtag en mail, så snart der sker noget nyt her på siden.