Aftenåbning for de forskellige klasser.

05/01/2022

I forhold til at vi har nogle retningslinjer vi skal overholde, er vi nødt til at skemalægge vores aftenåbninger, til gengæld koster det kun 15,00 kr at deltage i fællesspisning.

Mandag den 10/1 juniorklub: Fællesspisning og hygge for 6 klasserne Højbo. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Mandag den 10/1 ungdomsklub: Fællesspisning og hygge for 7 klasserne. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Tirsdag den 11/1 juniorklub: Fællesspisning og hygge for 4 klasserne Højbo. Tilmelding senest kl. 15.00, der er plads til 20.

Tirsdag den 11/1 ungdomsklub: Fællesspisning og hygge for 7 klasserne. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Onsdag den 12/1 juniorklub: Fællesspisning og hygge for 5 klasserne Bakke. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Onsdag den 12/1 ungdomsklub: Fællesspisning og hygge for 7 klasserne. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Mandag den 17/1 juniorklub: Fællesspisning og hygge for 5 klasserne Højbo. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Mandag den 17/1 ungdomsklub: Fællesspisning og hygge for 7 klasserne. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Tirsdag den 18/1 juniorklub: Fællesspisning og hygge for 4 klasserne Bakke. Tilmelding senest kl. 15.00, der er plads til 20.

Tirsdag den 18/1 ungdomsklub: Fællesspisning og hygge for 7 klasserne. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Onsdag den 19/1 juniorklub: Fællesspisning og hygge for 4-5 klasserne Åskolen. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

Onsdag den 19/1 ungdomsklub: Fællesspisning og hygge for 7 klasserne. Tilmelding senest kl. 16.00, der er plads til 20.

 

 

 Sådan kommer åbningen til at se ud.

03/01/2022

Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)    Generelle retningslinjer for grundskoler 

Vi skal stadigvæk holde børnene skoleopdelt og så vidt muligt, i faste grupper. Vi må stadigvæk ikke afholde sociale arrangementer, hvilket jo ellers er det vi gør mest i. Det er noget rigtig møg, men vi vil selvfølgelig forsøge at navigere i det.

Vi fortsætter med at Højbo børnene, børn fra Jeksendalskolen og Columbus skolen skal  være i vores lokaler ved hallen, dette af hensyn til at der er mere plads her. Hvis børnene ønsker det, henter vi gerne kreative ting i værkstedet som så kan laves i fællesrummet.

Bakkebørn og Åskolebørn er i vores lokaler i hullet.

Hvis der kommer rigtig mange børn, er vi også nødt til at benytte vores udendørs arealer, så sørg for at jeres børn har tøj med, afstemt efter hvilket vejr der er.

Lad os krydse finger for at det snart vender, så vi også kan vende tilbage til normale tilstande.Ensomme børn og unge

05/10/2021

Efter Corona er der i dagspressen, kommet meget fokus på ensomhed blandt børn og unge, noget som vi i klubben også har fokus på.
Vi har rigtig mange børn indmeldt i klubben, og der kommer også rigtig mange i dagligdagen, men vi er opmærksomme på at der er nogen børn som vi sjældent ser, og vi vil derfor gerne opfordre jer forældre til at tage kontakt til os, hvis vi på nogen måde kan hjælpe til med at gøre klubben til et godt og trygt sted for jeres barn, således at lysten til at komme her opstår.
Vi har mange funktioner og værksteder i huset, og vi vil gerne i fællesskab med jer, se på hvor vi i huset kan finde andre børn med samme interesser som jeres barn, så vi med voksenhjælp kan få dannet nogle relationer på tværs af køn, årgange og skoler.
Så hvis jeres barn sidder meget alene hjemme, og I vurdere at vi kan gøre noget for at afhjælpe dette, så endelig kontakt os så vi i fællesskab kan finde en løsning.Tilmelding og mobilepay

10/08/2021

Ved alle vores arrangementer og ture gælder det at man betaler ved tilmelding, og at tilmeldingen er bindende. Det er fordi at vi skal have bestilt, transport, opholdssted, mad og hvad der ellers kan være i god tid, og når vi først har bestilt, så kommer vi også til at betale.

Man kan IKKE tilmelde sig via mobilePay , eller e mail.
Man skal ALTID altid , enten ringe eller komme personligt og spørger  om der er flere pladser inden man sender pengene.

Når man sender penge via mobilepay 767643, skal man altid huske at skrive barnets navn og hvad pengene skal bruges til.

Man skal være opmærksom på, at der kan være en sidste tilmeldings frist, men det kan også være en aktivitet hvor der er max begrænsning på, og så kan man ikke være sikker på at der er flere pladser.

I forhold til vores sidste tilmeldings frist, så står vi altid  fast på denne, det er vi nødt til, både af hensyn til indkøb men også af hensyn til hvor meget personale der skal på.Klub også i 7 klasse

17/06/2021

Alle 6 klasser bliver automatisk meldt ud af klubben i forbindelse med skift til 7 klasse, hvilket betyder at I forældre skal melde jeres barn ind igen, for man kan godt gå i juniorklubben selvom man går i 7 klasse, det koster 524,00 kr. om mdr.,og man må benytte klubben ligeså meget man har lyst til. Indmeldelsen skal ske på “Den digitale pladsanvisning” på Skanderborg Kommunes hjemmeside: Log-in (nemlog-in.dk)
Samtidig med at man kan komme i klubben om eftermiddagen, kan man i 7 klasse også benytte vores ungdomsklub om aftenen.
For at benytte ungdomsklubben behøver man ikke at være meldt ind.Gode relationer er afgørende for vores børns trivsel

02/01/2020

Et utraditionelt samarbejde mellem skoler, institutioner og frivillige foreninger skal gøre det bedre at være barn og ung i Hørning. To store workshops har skabt et uvurderligt netværk på tværs af fag og sektorer, som skal løfte undervisningen og give en bedre udnyttelse af de lokale faciliteter.

Det kræver en hel landsby at opdrage et barn. Sådan lyder et gammelt mundhed, og det har aktører på børn- og unge-området i Hørning ladet sig inspirere af.

De har dannet samarbejdet Distrikt Hørning, som skal bygge bro mellem skoler/institutioner og foreninger og derved styrke børn og unges trivsel.

I løbet af det sidste år har de afholdt to store workshops, hvor 30-40 repræsentanter fra de kommunale tilbud og det lokale foreningsliv har fået ansigt på hinanden og udvekslet ideer og erfaringer.

Et særligt forum

Det er ikke noget nyt i Danmark, at foreninger og kommunale tilbud arbejder sammen, men det særlige i Hørnings tilfælde er bredden på samarbejdet. Det er ikke bare fodboldklubben og skolen, der har stukket hovederne sammen. Nej, her er det hele 16 aktører på tværs af traditionelle grænser, der arbejder sammen.

En af de aktører, der repræsenterer foreningslivet, er FDF Hørning. Peter Jeppesen er aktiv i den lokale afdeling og centerchef i FDF Danmark, og han siger om tiltaget i Hørning:

- Jeg kommer meget rundt landet via mit arbejde i FDF, og jeg er aldrig stødt på sådan et initiativ, hvor alle aktører er med. Det er fantastisk, at vi nu har et forum for alle, der arbejder med børn og unge lokalt, siger Peter Jeppesen.

Gode relationer er afgørende

Distrikt Hørning har givet et stærkt lokalt netværk, og det gør en konkret forskel i arbejdet med børn og unge.

- Gode relationer giver mange gevinster. Man kan sætte ansigt på, hvem der er kontaktperson inden for de forskellige fritidsinteresser og skoletilbud, og det gør det nemmere lige at ringe og bruge hinandens ressourcer og faciliteter, siger Peter Jeppesen og giver et par eksempler:

- Skolen kan for eksempel kontakte badmintonklubben og få en træner ud i en idrætstime til at hjælpe med at træne badminton. Eller det kan være en børnehave, der kontakter os i FDF for at få en ud for at give et indblik i udendørsliv. Der er så mange muligheder, og det brede samarbejde rummer store perspektiver for Hørning, siger Peter Jeppesen.

Vi står sammen

De to workshops, som Distrikt Hørning har afholdt, har desuden mundet ud i en fælles plakat, som er hængt op rundt omkring i byen. Plakaten viser fire principper, som de mange aktører er enige om at arbejde efter:

  1. Alle voksne har ansvar for børns trivsel
  2. Alle børn skal have en voksen, de har tillid til
  3. Alle forældre skal vide, hvordan de kan og skal bidrage
  4. Alle børn skal opleve af have en ven

- Plakaten er et udtryk for, at vi står sammen om det her. Vi har haft en bred proces, hvor alle parter har bidraget. Det er altså ikke bare noget ”kommunen” har fundet på, og det er med til at give ejerskab og gøre samarbejdet langtidsholdbart, siger Knud Stage, leder af Ungdomsskolen i Skanderborg, som også har deltaget i arbejdet.

Distrikt Hørning arbejder på at arrangere nye, fælles workshops i 2020.

Fakta

Distrikt Hørning er et samarbejde mellem skoler, institutioner og foreninger i Hørning.

Aktørerne er: Hørning IF (fodbold, badminton, bordtennis, svømning, puls, floorball, futsal, basketball og dart), Hørning Tennis, Hørning Puls, Hørning Sogn, Tværkulturel Ungdomsforening, Hørning bibliotek, DDS, FDF, lokalpolitiet, Natteravnene, Åskolen, Produktionsskolen, Hørninghallerne, Dansk flygtningehjælp, Røde Kors, Hørning hjælper flygtninge, Dagplejen i Hørning, Hørning Dagtilbud, Hørning junior- og ungdomsklub, Skanderborg Ungdomsskole, Højboskolen, Hørningskolen, BakkeskolenInformation om oplysningspligten

29/09/2014
”I henhold til persondataloven vil vi informere om, at klubben registrerer oplysninger om jer og jeres barn elektronisk til administrativ, kommunikationsmæssig og pædagogisk brug.
I kan altid søge aktindsigt i de registrerede informationer, hvis I ønsker det.”


Forsikring på jeres barn.

12/03/2012

Husk at i skal selv sørger for en børne ulykkes forsikring som dækker jeres barn ved evt. uheld.

Kommunen/klubben har ikke forsikringer der dækker. Hverken når barnet befinder sig i klubben eller når vi er på tur, lejr, har arrangementer o.lign.

  • Få bragt nyheder direkte til din mail

    Indtast din mail:


    Tilmelder du dig denne service, vil du automatisk modtag en mail, så snart der sker noget nyt her på siden.