Turpolitik for Hørning Juniorklub

Ved alle vores arrangementer og ture gælder det at man betaler ved tilmelding, og at tilmeldingen er bindende. Det er fordi at vi skal have bestilt, transport, opholdssted, mad o.s.v, i god tid, og når vi først har bestilt, så kommer vi også til at betale.

Når man er på tur med klubben, så starter man samme fra klubben og man slutter sammen ved klubben. Det er svært for de voksne at holde styr på, hvis børnene bliver hentet forskellige steder undervejs.

6 kl projekt:

Første tur som ligger i september er en udfordringstur, anden tur i november er samarbejdstur,  trejde tur i april er en primitivtur og den fjerde tur i juni er luksusturen. Derud over mødes vi en aften i januar hvor også forældre deltager, en aften i februar kun for de unge, og en aften i marts for hele familien.

Når man tilmelder sig 6 klasses projektet forpligter man sig til at deltage i alle turene.

7 klasser:

Vi har hvert år en tur til København og en tur til udlandet for indmeldte 7 klasser.